TEMPEL
– Kalender#FF @ TEMPEL |18+
Fredag | 2014-07-25

#FF @ Tempel | 18+ | 23-02
För lista kontakta Junn 0761692818

Sommarlördag | 21+
Lördag | 2014-07-26

Sommarlördag på Tempel. Denna afton
har vi Peter "KLUT" Olsson i dj båset.Kungsgatan 18 - 652 24 Karlstad - Telefon: 054 21 95 95 English presentation of TEMPEL